Przyjmując Sakrament Bierzmowania chrześcijanin jeszcze mocniej wiąże się z Kościołem i otrzymuje pomoc Ducha Świętego, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, głosił ją i według niej żył. Dopłenia on grupę tych sakramentów, które są konieczne, aby wejść w tajemnicę Chrystusa i Jego obecności w Kościele, nazwaną sakramentami wtajemniczenia chrześcijańskiego.
Bierzmowanie dokonuje się przez znak namaszczenia czoła oraz tzw. "włożenie rąk" szafarza.

Najczęściej jest ono udzielane podczas Mszy Św., chociaż może mieć także niezależny ryt. Szafarzem zwykłym (czyli tym, który bez niczyjego pozwolenia może go udzielać) jest biskup. W okoliczościach uzasadnionych godziwe udzieleni tego sakramentu może zlecić wybranemu przez siebie kapłanowi (mówimy wtedy o władzy delegowanej lub o szafarzu nadzwyczajnym), który nie możej jej przekazać innym kapłanom, ani też zatrzymać dla siebie jako wałdzy stałej - chyba, że taka była intencja biskupa.

Bierzmowanie - jako skarament dojrzałości chrześcijańskiej - w praktyce duszpasterskiej Kościoła Katolickiego jest wymagany od śwadków Chrztu (tzw. rodzice chrzestni), osób przygotowujących się do Sakramentu Małżeństwa (w tym przypadku o jego konieczności decyduje Konferencja Episkopatu danego kraju) a także Sakramentu Kapłaństwa.

 

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:

 • Przynależność do parafii św. Andrzeja Boboli w Londynie lub poświadczenie przynależności do PCM.
 • Świadectwo Chrztu św.
 • Ukończony 14 rok życia.
 • Wypełniony formularz zapisowy  (dostępny w kancelarii parafialnej).

TERMIN: 
W naszej parafii przygotowanie do Bierzmowania odbywa się zwykle co roku.
Najblizszy termin 30/06/2019, godz. 18:00

 

UWAGI PORZĄDKOWE
Uczestnicy kursu zobowiązani są do obecności na wszystkich spotkaniach, przy czym trzykrotna nieobecność uznawana jest za rezygnację z kursu.

  Zakłada się obowiązkową znajomość przynajmniej podstawowych modlitw:
 • "Ojcze nasz…",
 • "Zdrowaś Maryjo…",
 • "Wierzę w Boga…",
 • "Anioł Pański…"
 • "Modlitwa do Matki Bożej Kozielskiej"
  a także poprawną znajomość małego katechizmu, czyli:
 • X Przykazań Bożych,
 • V Przykazań Kościelnych,
 • VII Grzechów Głównych,
 • VII Sakramentów Świętych
 • VII Darów Ducha Świętego.
  oraz
 • ogólnej orientacji na temat życia Kościoła powszechnego i parafialnego
 • ogólna znajomość Pisma świętego oraz Ogólna znajomość Mszy świętej.
 • regularne uczestnictwo we Mszy św. niedzielnej.
 • praktyka spowiedzi św. pierwszopiątkowej w okresie trwania kursu.

 

Kalendarz Bierzmowania

 • Home
 • Duszpasterstwo
 • Sakramenty
 • Bierzmowanie
St. Andrew Bobola RC Church

1 Leysfield Road
Hammersmith
London W12 9JF
United Kingdom
+44 (0) 208 743 8848

Radio Bobola
Copyright © 2020 St. Andrew Bobola Polish RC Church in London. Wszelkie prawa zastrzeżone.